Газар зүй гео экологийн хүрээлэн

Цахим сэтгүүл - Цахим мэдээллийн сан

БҮТЭЭЛИЙН ТУХАЙ

Монгол орны Газарзүй-Геоэкологийн асуудал бүтээлийн тухай түүхэн хуудсыг нарийвчлан судалж үзвэл 1963 онд МУ-ын анхны таван эрдэмтний нэг, МУ-ын анхны газарзүйн ухааны эрдэмтэн, төрийн шагналт, академич Ш.Цэгмэд “Монгол орны Газарзүйн асуудал бүтээл”-ийг анх эрхлэн гаргаж байжээ. Энэ түүхэн цаг хугацаанаас тус бүтээлийн дугаарыг тоолон үзвэл 39 удаа хэвлэгдэн гарсан байна. Харин Монгол орны Геоэкологийн асуудал бүтээл 2000 оноос хойш нийт 14 удаа хэвлэгдэн олны хүртээл болсон байна. Хүрээлэнгийн ахмад эрдэмтэн судлаачдын санал, зөвлөмж, тус бүтээлийг эрхлэх зөвлөлөөс бүтээлийн уг язгуурт тулгуурлан 2019 оны тус бүтээлийг 40-р дугаар хэмээн тогтох нь зөв гэж үзсэн болно.
Түүнчлэн, ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн хүрээлэнгийн Эрдмийн зөвлөл, эрдэм шинжилгээний бүтээлийг эрхлэх зөвлөлөөс тус бүтээлийн чанар, ач холбогдлыг өсгөх, олон улсын түвшний эрдэм шинжилгээний сэтгүүл болгох зорилгоор нэгтгэн гаргахаар шийдвэрлэн, олон улсын ISSN дугаар авч хүргэж байгаа. Хүрээлэнгийн энэхүү эрдэм шинжилгээний бүтээл нь хэвлэмэл болон цахим хэлбэрээр олон нийтэд хүрч байгаа бөгөөд бүтээлийг www.mogza.igg.ac.mn хаягаас уншин судалж болно.
Өмнөх хугацаанд тус бүтээлд өгүүллэгийн материал хүлээн авах тогтсон журам, стандарт, өгүүллийн бүтэц, нийтлэг шаардлага байгаагүй улмаас тухай бүрийн эрхлэх зөвлөлөөс харилцан адилгүй стандарт, шаардлагыг тавьж байсан нь тус бүтээлд өгүүллээ хэвлүүлэх эрдэмтэн, судлаач нарт хүндрэл учруулж байсныг олон эрдэмтэд өгүүлдэг юм. Иймээс ШУА-ийн Газарзүй-Геоэкологийн эрдмийн зөвлөлөөс “Монгол орны Газарзүй-Геоэкологийн асуудал” эрдэм шинжилгээний бүтээлд нийтлүүлэх өгүүллийн материалыг хүлээн авах журмыг батлан эрдэмтэн судлаач та бүхэнд хүргэж байна.

XXI-р зууны хамгийн үнэт капитал бол Мэдлэг юм. Хүмүүний нэгэн ил мэдлэгийн төрөл болох Номын цагаан буян үргэлж дэлгэрэх болтугай!

Ерөнхий эрхлэгч, Доктор Д.Баттогтох