ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн

Цахим сэтгүүл - Цахим мэдээллийн сан

Холбоо барих

ШУА-ИЙН ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН,

ХАЯГ: БАРУУН СЭЛБИЙН 15, 4-Р ХОРОО, ЧИНГЭЛТЭЙ ДҮҮРЭГ, УЛААНБААТАР-15170, МОНГОЛ УЛС

УТАС: +976-11-322187, 11-329583

ФАКС: +976-11-322187

ИМЭЙЛ: mjgg.igg@mas.ac.mn

ФЭЙСБҮҮК: ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИЙН ХҮРЭЭЛЭН