Газар зүй гео экологийн хүрээлэн

Цахим сэтгүүл - Цахим мэдээллийн сан

2008_Mongol ornii geoecologiin asuudal_2008

Монгол Улс байгалийн нөөц баялаг арвинтай улс, үндэстний нэг бөгөөд түүнийг зөв зохистой, ариг гамтай ашиглаж ирсэн уламжлалтай билээ. Нийгмийн хөгжил, техник, технологийн дэвшилттэй уялдаж байгалийн нөөц баялгийг ихээхэн эрчимтэй ашигласны улмаас газар нутаг доройтох, ойн болон усны нөөц хомсдох зэргээр байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэх нь их боллоо. Байгаль орчинд гарч буй эдгээр өөрчлөлтийг бууруулах чиглэлээр төр засгаас тодорхой арга хэмжээг шат дараалан хэрэгжүүлсээр байгаа боловч экологийн тэнцвэрт байдал алдагдах явц улам бүр нэмэгдсээр байна. Манай орны экологийн эмзэг тогтоцтой нөхцлийг харгалзан газар, ус, ойн төлөв байдлын өөрчлөлтийг судлах, нөхөн сэргээх оновчтой арга замыг тогтооход шинжлэх ухааны үүднээс хандах нь манай үеийнхэний өмнө тулгарч байгаа томоохон зорилт юм.

2008 оны хэвлэлт, №07

Сэтгүүлийн агуулга

Хамгийн и

х уншсан

А1101 дугаартай Мөрөн-Хатгал чиглэлийн улсын чанартай авто замын...
Я.Жамбалжав А.Саруулзаяа ...
Загасыг зориудын аргаар үржүүлэн байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх...
Б.Мэндсайхан Д.Солонго ...
Хөрсөн дэх хүнцэл, молибденийг эрдэс түүхий эд ашиглан тогтворжуу...
П.Батболд Ө.Билгүүн ...
Хөрсний ялгаатай хувилбар бүхий бортогонд ургуулсан шинэсний (Lar...
Ж.Цогтбаатар ...
Хээрийн бүсэд тарималжуулсан таримал модонд илэрсэн шавж тэдгээри...
Д.Од Н.Цагаанцоож ...
Якобсоны төөлүүр эрвээхийн (Erannis Jacobsoni Diak) учруулах хөнө...
Д.Ганбат А.Мөнгөнхуяг ...
Говийн бүсэд тарималжуулсан таримал модонд илэрсэн өвчнөөс хамгаа...
Н.Цагаанцоож ...
Мод бэлтгэсэн, түймэрт өртсөн талбайн байгалийн сэргэн ургалтын я...
...