ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн

Цахим сэтгүүл - Цахим мэдээллийн сан

MOGZA_2014_FULL_v1

Хөрсний олон төрлийн судалгааны мэдээллүүдийг эмх цэгцэд оруулах, газарзүйн мэдээллийн системтэй холбох, шаардлагатай мэдээллүүдийг хурдан шуурхай олж авч ашиглах зэрэг асуудал хөрсний мэдээлэлтэй харьцаж байгаа байгууллагуудын хувьд чухал асуудал юм. Манай оронд хөрсний нэгдсэн мэдээллийн систем одоохондоо бий болоогүй байна. Ихээхэн хэмжээний хөрсний мэдээллүүд эрдэм шинжилгээний байгууллагууд болон судлаачдад байдаг. Зарим байгууллагууд гадаад орны хөрсний мэдээллийн системийг шууд авч ашигладаг. ШУА-ийн Газарзүйн хүрээлэнгийн Хөрс су

2014 оны хэвлэлт, №10

Сэтгүүлийн агуулга

Хамгийн и

х уншсан

А1101 дугаартай Мөрөн-Хатгал чиглэлийн улсын чанартай авто замын...
Я.Жамбалжав А.Саруулзаяа ...
Загасыг зориудын аргаар үржүүлэн байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх...
Б.Мэндсайхан Д.Солонго ...
Хөрсөн дэх хүнцэл, молибденийг эрдэс түүхий эд ашиглан тогтворжуу...
П.Батболд Ө.Билгүүн ...
Хөрсний ялгаатай хувилбар бүхий бортогонд ургуулсан шинэсний (Lar...
Ж.Цогтбаатар ...
Хээрийн бүсэд тарималжуулсан таримал модонд илэрсэн шавж тэдгээри...
Д.Од Н.Цагаанцоож ...
Якобсоны төөлүүр эрвээхийн (Erannis Jacobsoni Diak) учруулах хөнө...
Д.Ганбат А.Мөнгөнхуяг ...
Говийн бүсэд тарималжуулсан таримал модонд илэрсэн өвчнөөс хамгаа...
Н.Цагаанцоож ...
Мод бэлтгэсэн, түймэрт өртсөн талбайн байгалийн сэргэн ургалтын я...
...