ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн

Цахим сэтгүүл - Цахим мэдээллийн сан

2003_Mongol ornii geoecologiin asuudal_2003

Байгаль эхийн бүтээсэн газар, ус, хөрс ургамал, ой модоо нандигнан хайрлаж ариг гамтай ашиглаж тэдгээрийн нөөцийг нөхөн сэргээхэд ихээхэн анхаарч ирсэн түүхэн уламжлал Монголчууд бидэнд бий. Зах зээлийн харилцаанд шилжсэн тэр үеэс буюу 1990-ээд оноос эх орныхоо байгалийн нөөц баялаг хөрс шороо, ой мод, өвс ургамал, үр жимс, ан амьтан, өт хорхой юуг ч болтугай арилжин наймаалж ашиг хонжоо олох сэтгэлгээ нийгмийн сэтгэл зүйг нөмрөн улмаар эх орныхоо байгаль орчны чанарыг доройтуулан экосистемийн тэнцвэртэй байдал алдагдан газрын доройтол, цөлжилт, ой, усны нөөцийн хомсдолд хүргэж байгааг олон мэдээ баримт харуулж байна.

2003 оны хэвлэлт, №03

Сэтгүүлийн агуулга

Хамгийн и

х уншсан

А1101 дугаартай Мөрөн-Хатгал чиглэлийн улсын чанартай авто замын...
Я.Жамбалжав А.Саруулзаяа ...
Загасыг зориудын аргаар үржүүлэн байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх...
Б.Мэндсайхан Д.Солонго ...
Хөрсөн дэх хүнцэл, молибденийг эрдэс түүхий эд ашиглан тогтворжуу...
П.Батболд Ө.Билгүүн ...
Хөрсний ялгаатай хувилбар бүхий бортогонд ургуулсан шинэсний (Lar...
Ж.Цогтбаатар ...
Хээрийн бүсэд тарималжуулсан таримал модонд илэрсэн шавж тэдгээри...
Д.Од Н.Цагаанцоож ...
Якобсоны төөлүүр эрвээхийн (Erannis Jacobsoni Diak) учруулах хөнө...
Д.Ганбат А.Мөнгөнхуяг ...
Говийн бүсэд тарималжуулсан таримал модонд илэрсэн өвчнөөс хамгаа...
Н.Цагаанцоож ...
Мод бэлтгэсэн, түймэрт өртсөн талбайн байгалийн сэргэн ургалтын я...
...