ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн

Цахим сэтгүүл - Цахим мэдээллийн сан

2011_Mongol ornii geoecologiin asuudal_2011

Туул голын ай сав нь экологийн хувьд хамгийн хүнд нөхцөлд оршин байгаа юм. Энэ нь Туул голын хөндийд ус хангамжийн олборлолт явагддаг, үүний зэрэгцээ их хэмжээний хайрга олборлолт хийгдэж, Заамар орчимд алтны олборлолт явагддаж байгаа нь хүний үйл ажиллагааны нөлөөллөөр усан орчинд тухайлбал газрын доорхи ус өөрчлөлтөнд орж байна. Газрын доорхи усыг агуулж буй голын нүх сүвэрхэг хурдас нь бохирдолтонд хялбар өртдөг бөгөөд эргээд нөхөн сэргэгдэх хугацаа богино ч бохирдолтыг хамрах хүрээ нь их байдаг. Сав газрын хэмжээнд газрын доорхи усны тэжээгдэл, нөхөн сэргэлт нь харилцан адилгүй байх бөгөөд ямар зорилгоор газрын доорхи усыг хэрхэн ашиглаж байгаагаас хамаардаг.

2011 оны хэвлэлт, №

Сэтгүүлийн агуулга

Хамгийн и

х уншсан

А1101 дугаартай Мөрөн-Хатгал чиглэлийн улсын чанартай авто замын...
Я.Жамбалжав А.Саруулзаяа ...
Загасыг зориудын аргаар үржүүлэн байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх...
Б.Мэндсайхан Д.Солонго ...
Хөрсөн дэх хүнцэл, молибденийг эрдэс түүхий эд ашиглан тогтворжуу...
П.Батболд Ө.Билгүүн ...
Хөрсний ялгаатай хувилбар бүхий бортогонд ургуулсан шинэсний (Lar...
Ж.Цогтбаатар ...
Хээрийн бүсэд тарималжуулсан таримал модонд илэрсэн шавж тэдгээри...
Д.Од Н.Цагаанцоож ...
Якобсоны төөлүүр эрвээхийн (Erannis Jacobsoni Diak) учруулах хөнө...
Д.Ганбат А.Мөнгөнхуяг ...
Говийн бүсэд тарималжуулсан таримал модонд илэрсэн өвчнөөс хамгаа...
Н.Цагаанцоож ...
Мод бэлтгэсэн, түймэрт өртсөн талбайн байгалийн сэргэн ургалтын я...
...