ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн

Цахим сэтгүүл - Цахим мэдээллийн сан

Монгол орны геоэкологийн асуудал

Байгаль орчиндоо нэн зохицсон амьдралын хэв маягийг бүрдүүлэх нь ХXI зуунд хүн төрөлхтний тогтвортой хөгжин дэвших нийтлэг үйл хэрэг болж байна. Дэлхийн улс орнууд Рио де–Жанейро (Бразил) болон Иоханнесбург (ӨАБНУ)-ийн Даян дэлхийн тогтвортой хөгжлийн үзэл санаа, тунхаглалын дагуу экологийн асуудлыг эн түрүүнд анхаарч байгаа билээ. Монгол орны байгаль цаг уурын хувьсан өөрчлөгдөх үйл явц харьцангуй хурдацтай явагдаж, түүний нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд үзүүлэх сөрөг нөлөөлөл улам бүр ихсэх хандлагатай болж байна. 1940-2007 оны хооронд Монгол орны агаарын температур 2.10С-ээр дулаарсан бол уулархаг нутгаар 1.9-2.280 С-ээр, говь тал хээрийн бүсэнд 1.60 -1.70 С -ээр дулаарчээ.

2012 оны хэвлэлт, №09

Сэтгүүлийн агуулга

Хамгийн и

х уншсан

А1101 дугаартай Мөрөн-Хатгал чиглэлийн улсын чанартай авто замын...
Я.Жамбалжав А.Саруулзаяа ...
Загасыг зориудын аргаар үржүүлэн байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх...
Б.Мэндсайхан Д.Солонго ...
Хөрсөн дэх хүнцэл, молибденийг эрдэс түүхий эд ашиглан тогтворжуу...
П.Батболд Ө.Билгүүн ...
Хөрсний ялгаатай хувилбар бүхий бортогонд ургуулсан шинэсний (Lar...
Ж.Цогтбаатар ...
Хээрийн бүсэд тарималжуулсан таримал модонд илэрсэн шавж тэдгээри...
Д.Од Н.Цагаанцоож ...
Якобсоны төөлүүр эрвээхийн (Erannis Jacobsoni Diak) учруулах хөнө...
Д.Ганбат А.Мөнгөнхуяг ...
Говийн бүсэд тарималжуулсан таримал модонд илэрсэн өвчнөөс хамгаа...
Н.Цагаанцоож ...
Мод бэлтгэсэн, түймэрт өртсөн талбайн байгалийн сэргэн ургалтын я...
...