ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн

Цахим сэтгүүл - Цахим мэдээллийн сан

GEOGRAPHY AND GEOECOLOGICAL ISSUE IN MONGOLIA Special edition

Ерөнхий эрхлэгчийн зурвас Монгол орны байгаль, цаг уурын хувьсан өөрчлөгдөх үйл явц харьцангуй хурдацтай явагдаж, түүний нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд үзүүлэх сөрөг нөлөө улам бүр ихсэх хандлагатай болж байгаа өнөө үед байгаль орчиндоо ээлтэй, нэн зохицсон амьдралын хэв маягийг бий болгох нь ХXI зуунд хүн төрөлхтний тогтвортой хөгжин дэвших нийтлэг үйл хэрэг болж байна. Энэхүү асуудлыг судлан шинжилж, боломжит арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд тус хүрээлэнгийн “Монгол орны Газарзүй асуудал”, “Монгол орны Геоэкологийн асуудал” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бүтээл нь зохих хувь нэмрээ оруулж байдаг.

2017 оны хэвлэлт, №1

Сэтгүүлийн агуулга

Хамгийн и

х уншсан

А1101 дугаартай Мөрөн-Хатгал чиглэлийн улсын чанартай авто замын...
Я.Жамбалжав А.Саруулзаяа ...
Загасыг зориудын аргаар үржүүлэн байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх...
Б.Мэндсайхан Д.Солонго ...
Хөрсөн дэх хүнцэл, молибденийг эрдэс түүхий эд ашиглан тогтворжуу...
П.Батболд Ө.Билгүүн ...
Хөрсний ялгаатай хувилбар бүхий бортогонд ургуулсан шинэсний (Lar...
Ж.Цогтбаатар ...
Хээрийн бүсэд тарималжуулсан таримал модонд илэрсэн шавж тэдгээри...
Д.Од Н.Цагаанцоож ...
Якобсоны төөлүүр эрвээхийн (Erannis Jacobsoni Diak) учруулах хөнө...
Д.Ганбат А.Мөнгөнхуяг ...
Говийн бүсэд тарималжуулсан таримал модонд илэрсэн өвчнөөс хамгаа...
Н.Цагаанцоож ...
Мод бэлтгэсэн, түймэрт өртсөн талбайн байгалийн сэргэн ургалтын я...
...