ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн

Цахим сэтгүүл - Цахим мэдээллийн сан

МОНГОЛ ОРНЫ ГАЗАРЗҮЙ-ГЕОЭКОЛОГИЙН АСУУДАЛ №40

Монгол орны Газарзүй-Геоэкологийн асуудал бүтээлийн 40 дах дугаар та бүхэнд хүрч байна. Бүтээлийн тухай түүхэн хуудсыг нарийвчлан судалж үзвэл 1963 онд МУ- ын анхны таван эрдэмтний нэг, МУ-ын анхны газарзүйн ухааны эрдэмтэн, төрийн шагналт, академич Ш.Цэгмэд “Монгол орны Газарзүйн асуудал бүтээл”-ийг анх эрхлэн гаргаж байжээ. Энэ түүхэн цаг хугацаанаас тус бүтээлийн дугаарыг тоолон үзвэл 39 удаа хэвлэгдэн гарсан байна. Харин Монгол орны Геоэкологийн асуудал бүтээл 2000 оноос хойш нийт 14 удаа хэвлэгдэн олны хүртээл болсон байна. Хүрээлэнгийн ахмад эрдэмтэн судлаачдын санал, зөвлөмж, тус бүтээлийг эрхлэх зөвлөлөөс бүтээлийн уг язгуурт тулгуурлан 40-р дугаар хэмээн тогтох нь зөв гэж үзсэн болно.

2019 оны хэвлэлт, №40

Сэтгүүлийн агуулга

Хамгийн и

х уншсан

А1101 дугаартай Мөрөн-Хатгал чиглэлийн улсын чанартай авто замын...
Я.Жамбалжав А.Саруулзаяа ...
Загасыг зориудын аргаар үржүүлэн байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх...
Б.Мэндсайхан Д.Солонго ...
Хөрсөн дэх хүнцэл, молибденийг эрдэс түүхий эд ашиглан тогтворжуу...
П.Батболд Ө.Билгүүн ...
Хөрсний ялгаатай хувилбар бүхий бортогонд ургуулсан шинэсний (Lar...
Ж.Цогтбаатар ...
Хээрийн бүсэд тарималжуулсан таримал модонд илэрсэн шавж тэдгээри...
Д.Од Н.Цагаанцоож ...
Якобсоны төөлүүр эрвээхийн (Erannis Jacobsoni Diak) учруулах хөнө...
Д.Ганбат А.Мөнгөнхуяг ...
Говийн бүсэд тарималжуулсан таримал модонд илэрсэн өвчнөөс хамгаа...
Н.Цагаанцоож ...
Мод бэлтгэсэн, түймэрт өртсөн талбайн байгалийн сэргэн ургалтын я...
...