ШУА-ийн Газарзүй, Геоэкологийн хүрээлэн

Цахим сэтгүүл - Цахим мэдээллийн сан

  • Овог : Я
  • Нэр : Баасандорж
  • Эрдмийн цол : Боловсролын доктор, Салбарын эрхлэгч
  • Цахим шуудан : baasandorj_ya@yahoo.com
  • Холбоо барих : +976 - +976-11-321966
  • FaceBoook хаяг :
  • Хөдөө аж ахуйн газрын доройтол, экологийн төлөв байдлын үнэлгээний судалгаа
  • Бэлчээрийн газрын доройтлын судалгаа ба түүний нөхөн сэргээлтийн судалгаа
  • Газрын бодлого-газар ашиглалтын менежмент

Хамгийн и

х уншсан

А1101 дугаартай Мөрөн-Хатгал чиглэлийн улсын чанартай авто замын...
Я.Жамбалжав А.Саруулзаяа ...
Загасыг зориудын аргаар үржүүлэн байгалийн нөөцийг нөхөн сэргээх...
Б.Мэндсайхан Д.Солонго ...
Хөрсөн дэх хүнцэл, молибденийг эрдэс түүхий эд ашиглан тогтворжуу...
П.Батболд Ө.Билгүүн ...
Хөрсний ялгаатай хувилбар бүхий бортогонд ургуулсан шинэсний (Lar...
Ж.Цогтбаатар ...
Хээрийн бүсэд тарималжуулсан таримал модонд илэрсэн шавж тэдгээри...
Д.Од Н.Цагаанцоож ...
Якобсоны төөлүүр эрвээхийн (Erannis Jacobsoni Diak) учруулах хөнө...
Д.Ганбат А.Мөнгөнхуяг ...
Говийн бүсэд тарималжуулсан таримал модонд илэрсэн өвчнөөс хамгаа...
Н.Цагаанцоож ...
Мод бэлтгэсэн, түймэрт өртсөн талбайн байгалийн сэргэн ургалтын я...
...